Výlet do porodnictví po dekádách - od začátku minulého století až do současnosti

Jaké to bylo porodit dítě v jednotlivých dekádách od r.1900 v USA?

Vždy se směřuje ke stejnému cíli – přivést dítě na svět bezpečně – ale budete překvapeni, kolika různými cestami (a upřímně děsivými) se lidská populace vydala, aby do cíle došla …

1900

Maminka pravděpodobně rodí doma, protože nemocnice nebyly rozšířené a moderní medicína byla v plenkách. Porodní báby byly běžné, avšak přítomnost lékařů u porodu nabírala na oblíbenosti, zejména v bohatších rodinách. Anestézie sice již existovala, ale při porodech nebyla používána. V této době byl porod opravdu přirozený a to v každém slova smyslu.

1910

Mamince se již otevíralo více možností kde porodit dítě, avšak většina dětí se stále rodila doma za přítomnosti porodní báby nebo doktora. První porodnice byla založena v r.1914 a ve stejném roce se rozšířily porody za použití narkotik. Maminka byla uspána po celou dobu trvání porodu! Jediný problém – u matek i novorozeňat stoupala pravděpodobnost, že zemřou. 90% lékařů nemělo žádné odborné vzdělání ani praxi, pouze obecnou medicínu!

1920

V této dekádě se již objevily důsledky předešlých let – z téměř zcela přirozených domácích porodů se porod stal událostí zcela lékařskou, prováděnou se všemi doposud známými zákroky. Porod byl ve většině případů veden lékařem, který věřil, že porod je patologický proces a že „normální porod“ je tak vzácným úkazem, že se rutinně přistupovalo ke všem dostupným a známým zásahům. Tedy, kromě stále populárního uspání matky byla, dalším krokem násilná dilatace čípku, éter během druhé doby porodní, episiotomie (nástřih hráze), porod dítěte kleštěmi, vyjmutí placenty, medikamenty pro nástup děložních stahů, zašití hráze.

1930

Průměrná matka měla nižší příjmy, avšak rodiny stále preferovaly „bezpečný porod“ svého dítěte v porodnicích. Což znamenalo, že téměř 75% porodů se událo v porodnici za přítomnosti lékaře – jenž byl ke konci dekády vzdělaným v oboru porodnictví. Naneštěstí tato „bezpečná praxe“ znamenala nárůst úmrtí novorozenců o 40 – 50% z důvodu porodních poranění, která pravděpodobně vznikla při všech zbytečných lékařských intervencích. Téměř ve 100% případů byly matky u porodu uspány, ať už při porodu doma nebo v porodnici. Ženy si stále více stěžovaly, že si na porod svého dítěte vůbec nepamatují.

1940

V r.1941 USA oficiálně vstoupilo do II. Světové války. V r. 1945 byl „baby boom“ v plném proudu a tehdejší matka využila „všech výhod“ rodit v porodnici a za úplného uspání. V té době doktor a porodník Grantly Dick-Read publikoval svoji knihu o výhodách přirozeného porodu, která nově dodala na vědecké důvěryhodnosti k méně invazivním metodám, jež byly v minulosti odmítány jakožto zastaralé praktiky. Navíc, Kinsey píše o lidské sexualitě – první komplexní vědecké pojednání o sexualitě, které vyšlo v r.1948 - což pro širokou veřejnost ženského pohlaví znamenalo přístup k trochu bližšímu poznání jejich vlastních pohlavních orgánů a způsobů, jakými fungují.

1950

Maminky v 90% případů rodí v porodnicích. Avšak z důvodu stále větších protestů žen proti porodu v bezvědomí, a taktéž díky detailnějším zprávám o podmínkách, ve kterých některé rodičky byly během porodu a po něm (šokující fotografie žen v bezvědomí přivázaných k lůžku a znečištěných vlastními výkaly), se od celkové anestezie začalo pomalu ustupovat. V tomto období byl vynalezen ultrazvuk plodu, ale jeho využití bylo limitováno pouze pro případy posouzení zdravotních problémů dítěte, ne k určování pohlaví.

1960

Dle statistiky připadalo v USA na jednu matku v průměru 2,3 dítěte a celých 99% Američanů se narodilo v porodnici za přítomnosti lékaře – porodníka. Na scénu přišel monitoring srdečních ozev plodu během porodu, podávání antibiotik se stalo rutinní praxí v poporodní péči a čísla úmrtnosti jak novorozenců, tak rodiček prudce klesala. Novopečeným matkám byla plošně nabízena možnost hormonálních antikoncepčních pilulek.

1970

Porody se standardně odehrávaly v porodnicích, avšak matky měly mnohem širší výběr jak v medikamentech na úlevu od bolesti, tak v ostatních intervencích. V USA se rozšířily různé porodní metody, nejznámější Lamazeho metoda. Celková anestezie se již nepoužívala. Začalo se využívat výhod teplé vody. Matky byly povzbuzovány, aby se na porodu podílely co nejvíce, jak jen to bylo v jejich silách. V této dekádě se epidurální anestezie stala široce oblíbenou úlevou od bolesti. Avšak ta měla za následek zpomalení a zeslábnutí kontrakcí u téměř poloviny porodů, což vyústilo ve vynalezení pitocinu – umělého oxytocinu na podporu děložních stahů.

1980

Tehdejší matka si s velkou pravděpodobností jako místo pro svůj porod vybrala porodnici, avšak nabídka se oproti předcházejícím dekádám rozšířila o porodní domy a domácí porody za přítomnosti porodní báby. Medikamenty na úlevu od bolesti byly stále velmi populární, avšak více než polovina žen volila možnost epidurální anestezie. Dopplerův ultrazvuk byl široce rozšířený, což umožnilo nastávajícím rodičům poprvé uslyšet i uvidět srdeční tep jejich nenarozeného děťátka.

1990 Většina žen stále rodí v porodnici, avšak jejich vyřčená přání - jakožto přání matky dítěte - nabírají (konečně!) na důležitosti nad názory porodníka. Rozšiřuje se obecná iniciativa pro přirozenější porody se zaměřením na matčinu psychickou a fyzickou pohodu s tím, ze čím lépe zvládá matka, tím pravděpodobnější je, že dítě bude v pořádku. Na zjištění vrozených vad plodu se rozšířila amniocentéza (test prováděný vpichem dlouhé jehly skrze matčinu břišní stěnu přímo do dělohy a odebráním vzorku plodové vody). Ultrazvukové vyšetření ke kontrole vývojových stádií nitroděložního vývoje a k určení pohlaví se stalo rutinní záležitosti.

2000

Přestože porodnice nejsou už zdaleka tak populární jako dříve, většina porodů se v nich stále odehrává. Míra císařských řezů dosáhla 30%, a přestože mnozí jedinci jim vděčí za záchranu svého života, nedávné výzkumy poukazují na jejich neblahé důsledky, zejména v případech, kdy byly volitelnou alternativou k vaginálnímu porodu. Poprvé v průběhu několika dekád se zvyšuje procento úmrtnosti (přestože je toto číslo stále nízké), což je vysvětlováno velkou obezitou rodiček a vysokým počtem císařských řezů. Je to také éra 3D a 4D ultrazvuků které mnozí rodiče dobrovolně podstupují za cílem získání videa a fotografií svého potomka en utero, avšak začínají se šířit výsledky výzkumu, jež jsou vůči nim negativní.

2010

Moderní matka ... Pravděpodobně u ní stále zvítězí možnost rodit v porodnici, přesto popularita porodních domů a dom-porodů prudce stoupá. Přestože tvrdí, že si přeje porod bez medikace a s minimem intervencí, v čemž se shoduje s dalšími 80% těhotnými ženami, nakonec zvolí epidurální anestezii (jako dvě třetiny Američanek). Moderní prvorodička je odlišná od předchozích generací i v jiných faktech - téměř z 50% je šance, že bude svobodnou matkou a je v průměru o dva roky starší, než matky z předchozích dekád. A moderní dítě? V téměř 40% mu matka založí jeho vlastní profil na sociálních sítích ještě před jeho prvními narozeninami.


Featured Posts
Příspěvky se připravují
Zůstaňte s námi...
Recent Posts