free_pic_pregnant belly.jpg

Na co se ptáte...

HypnoPorod®

metodou Marie Mongan

Budeme já, moje miminko nebo můj partner zhypnotizováni?

Slovíčko "Hypno" by mohlo v naší mysli vyvolat asociaci se stavem bezvědomí, ztráty kontroly nad vlastním tělem a myslí nebo dokonce odevzdanosti a poddajnosti jiné osobě... Tyto mýty jsou však zcela zcestné!

Kurz HypnoPorod® je příprava na vědomý porod

 Skrze relaxace a vizualizace se žena učí uvolnit své tělo, zatímco její mysl je stále bdělá

Relaxace, stejně tak jako hloubka a intenzita uvolnění záleží jen a pouze na vůli každé ženy

Hluboké uvolnění, ke kterému se postupem času maminky propracují, si samy vědomě regulují

V čem se liší HypnoPorod® metodou Marie Mongan od ostatních?

Originální a nejdéle vyučovaná metoda ve světě

Přímo pod vedením a supervizí autorky metody a stejnojmenné knihy HypnoPorod - Marií Mongan

Splňuje standardy a úroveň kvality, jež jsou zřetelné v míře bezpečnosti porodů a spokojenosti rodičů po celém světě

Je praktikována již 30 let a po celou dobu se vyvíjí a zdokonaluje v závislosti na odborných studiích

Koncept a rozsah je totožný s kurzy HypnoPorod® ve všech zemích a na všech kontinentech

Proč je kurz vyučován v rozmezí několika týdnů?

Paměť lidského mozku a těla má omezenou kapacitu na učení, obzvláště v těhotenství

Maminka tímto dostává potřebný čas na osvojení a procvičování jednotlivých technik

V každé lekci jsou techniky postupně prohlubovány a přidávají se pokročilejší metody

Tyto týdny jsou benefitem, kdy maminka zkoumá a rozpoznává své pocity, rozmlouvá a relaxuje s partnerem a miminkem

Celý čas trvání kurzu je dar, který nabízí dostatek prostoru na vyřešení úzkostných pocitů a zároveň dává každému šanci dosahovat osobních pokroků a vytěžit tak maximum pro sebe i své miminko

Pomůže mi tato technika v případě, že mám strach z porodu?

Tématu zpracování strachů a obav je na kurzu věnována intenzivní a hloubková péče

K dispozici jsou speciálně navržené relaxace, vizualizace a další metody zpracovány odborníky z oblasti psychologie, kvantové psychologie a hypnoterapie

V případě potřeby se lektorka klientkám věnuje individuálně nad rozsah základního kurzu až do porodu

Stále si nejsem jistá, zda je tento přístup pro mě.

Kde se mohu dočíst více informací?

V knize Hypnoporod přímo od Marie Mongan, která je doporučenou doplňující četbou

Knika efektivně dokresluje informace, které maminky získají na kurzu

Je tento kurz pouze předporodní přípravou nebo nabízí něco víc?

Součástí kurzu je individuální psychologická příprava zaměřená na zpracování obav, negativních zážitků a strachů. Oba rodiče (maminka i tatínek) si tak mohou vyřešit svá břemena, která dlouhodobě ovlivňovala jejich každodenní život

Maminky benefitují z naučených technik v období šestinedělí i dlouhodobě poté

Na jakých technikách tato metoda staví?

Mezi stěžejní dovednosti, jež si každá maminka na kurzu osvojí, jsou:

relaxace, vizualizace, afirmace a porodní dýchání

Duhová relaxace i všechny ostatní relaxace a techniky byly koncipované pro potřeby těhotných žen

Veškeré techniky byly vytvořeny profesionály, jsou v souladu se světovými studiemi a jejich úspěšnost je odborně prověřena

Nadstavbou jsou relaxace zaměřené na různé potřeby (např. přetočení miminka, oddálení předčasného porodu apod.)

Záleží na výběru hudby?

Správný výběr skladeb se podílí na míře úspěšnosti předem stanoveného plánu

Specificky navržená kompozice tónů a rytmu v relaxacích vytváří v těle ženy vibrace, které pozitivně ovlivňují průběh porodu

 

 

Mohu se spolehnout na kvalitu kurzu, do kterého hodlám investovat svůj čas a peníze?

Lektorky jsou odborně vzdělané v oblasti porodnictví, psychologie a hypnoterapie

Časové rozložení kurzu umožňuje lektorce zaujmout ke každé mamince osobní přístup a sledovat její progres

Každá lektorka je certifikována přímo od HypnoBirthing Institute v USA a svoji certifikaci každoročně obnovuje

Seznam všech kvalifikovaných lektorek můžete najít na HypnoBirthing® Institute